Hội đồng đánh giá

Dr. Bijay Kumar Kandel

TRƯỞNG BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ APEL.Q

E-MAIL
vietnam@apelq.com
TELEPHONE
+442080684422

“Trách nhiệm của tôi là đảm bảo quy trình thẩm định hồ sơ APEL.Q công bằng, minh bạch và trung thực”

Nguyên tắc thẩm định hồ sơ APEL.Q

NGƯỜI HỌC LÀ TRUNG TÂM TRÊN TIN THẦN TỰ NGUYỆN

APEL.Q là quy trình tự nguyện, không bắt buộc. Người học chủ động và có nghĩa vụ trong việc cung cấp các bằng chứng nhằm chứng minh kinh nghiệm làm việc và năng lực tương ứng với chương trình ứng tuyển.

CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP PHẢI ĐẦY ĐỦ VÀ TRUNG THỰC

Thông tin cung cấp để xét tuyển hồ sơ APEL.Q phải chính xác và trung thực. Viện Hàn lâm Khoa học London và Đại học Khai phóng của Paris sẽ kết thúc hồ sơ APEL.Q ngay lập tức và không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy thông tin cung cấp là giả mạo.

UYỂN CHUYỂN TRONG XEM XÉT VÀ CÔNG NHẬN

Mỗi ứng viên có hoàn cảnh, môi trường làm việc, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn khác nhau. Quy trình xem xét sẽ cân nhắc các yếu tố khách quan và khác biệt trong quá trình công nhận năng lực.

QUY TRÌNH CHẶT CHẼ, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH

Toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q là minh bạch và công bằng. Viện Hàn lâm Khoa học London và Đại học Khai phóng Paris không cam kết bất kỳ điều gì nếu không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có kết luận chính thức từ Hội đồng phê duyệt.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG CÔNG ĐOẠN XÉT DUYỆT

Ứng viên sẽ trải qua 3 giai đoạn xét duyệt bao gồm (1) Kiểm tra tính chính xác và trung thực của hồ sơ ứng tuyển; (2) Bằng chứng cung cấp trong quá trình End-Point Assessment (EPA) và (3) Tính khoa học và ứng dụng của Capstone Projects. Sau khi hoàn tất và vượt qua 3 giai đoạn nêu trên, học viên sẽ nhận được Bằng từ Đại học Khai Phóng của Paris (Université Libérale de Paris).

012345678900123456789001234567890+HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
0123456789001234567890%HỒ SƠ THÀNH CÔNG
0123456789001234567890CHUYÊN
01234567890stĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Hội đồng thẩm định

https://www.education.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Eric-500-500x364-1.png
PROF. DR. ERIC OLMEDO

Paris-U Hospitality & Tourism Dean

https://www.education.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Goh-500-x-364.png
PROF. DR. CHRISTOPHER GOH

Paris-U Finance and Banking Dean

https://www.education.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Remy-Jarry_500-500x364-1.jpg
DR. RÉMY AUGUSTE FRANÇOIS

Paris-U Education Sciences Dean

https://www.education.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Tim-1-500x364-1.jpeg
PROF. DR. TIMOTHY RACKETT

Paris-U Management Dean

APEL.Q giúp nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng & tiết kiệm 95% học phí

https://www.education.org.vn/wp-content/uploads/2022/07/APEL-Q-Logo_white_800-2.png
Viện MBA là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0901.405.405
vietnam@apelq.com

Follow us:

APEL.Q của Viện Hàn lâm Khoa học London là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi Đại học Khai phóng của Paris (Université Libérale de Paris)

Copyright © The London Academy of Sciences